GRESAN
Sektörler

Soğuk/Sıcak Şekillendirme

Metal dövme endüstrisinin performansı otomotiv endüstrisinin talepleriyle doğru orantılıdır. Otomotiv endüstrisi dışındaki talep inşaat, petro-kimya, makine ve beyaz eşya sektörlerinden gelmektedir. Metal dövme işlemi metalin preslendiği, dövüldüğü ve yüksek basınç altında sıkıştırıldığı bir üretim sürecidir. Yüksek teknik bilgiye gereksinim duyulan bu işlemin sağladığı katma değer döküm işlemine oranla daha fazladır.

Metalin yapısına ve verilmek istenen şekile göre soğuk yada sıcak olarak şekillendirilmesi hem zaman avantajı açısından hem de şekil verilen metalin mukavemeti açısından tercih edilmektedir. Bununla birlikte operasyona göre seçilecek yağlayıcının önemi büyüktür. Bechem’in geliştirdiği şekillendirme yağlayıcıları büyük baskılara maruz kalan metaldeki olası yırtılmaları engeller.


Fabrikalardaki makine ve ekipmanların otomatik yağlama gereksinimi Lincoln merkezi yağlama sistemleriyle giderilebilmektedir. Bu sayede birden fazla noktanın belirli aralıklarla yağlanması için ekstra zamana ihtiyaç duyulmaz. Hidromode firması ürettiği presslerin yağlama sistemleri için Lincoln’ü tercih etmektedir.